1. Pipeline works
  • Alle soorten vloeistof- en gasleidingen voor transport van aardgas, industriële gassen, chemische en petrochemische producten
  • Lage- en middendrukleidingen voor gasdistributie
  • Industriële leidingen en meet- en regelstations
  • Industriële brandweerleidinge
  • Elektromechanische uitrustingen voor de staalindustrie, chemische en petrochemische industrie, automobielindustrie, gas- en elektriciteitscentrales
  • Grondwerken, waterwerken, wegenwerken
 2. Cable Works
  • Hoogspanningskabels
 3. Tunnelling works
  • Tunnelbouw algemeen
  • Buisdoorpersingen
  • Microtunnelling
  • Horizontaal gestuurde boringen
  • Verticale schachtafzinkingen
 4. Building works
  • Complexe gebouwen
  • Residentieel en kantoren
  • Biotech
  • Gevangenissen
  • Ziekenhuizen
  • Sporthallen
 5. Civil works
  • Kunstwerken Burgerlijke Bouwkunde
  • Waterzuiveringsinstallaties voor afvalwater
  • Drinkwaterproducties
  • Watertorens en reservoirs
  • Pompstations
 6. Water Works
  • Collectoren voor afvalwater
  • Rioleringen
  • Drink- en ruwwaterleidingen voor transport, productie en distributie van drinkwater
  • Koelleidingen voor kerncentrales, klassieke energiecentrales en centrales met gecombineerde cycli
  • Warmwaterleidingen voor stadsverwarming
  • Waterzuiveringsinstallaties voor afvalwater
  • Drinkwaterproducties
  • Watertorens en reservoirs
  • Pompstations
 7. Restoration Works
  • Jet-grouting voor grondstabilisatie van gronden, stabilisatie van gebouwen en schachtenbouw
  • Grondinjecties, grondankers, vernagelingen, micropalen en andere ondervangingstechnieken
  • Grondstabilisatie met kalkcement kolommen door deepmixing onderdruk
  • Restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten met afbraak, dakvernieuwingen, gevelherstellingen, houtrestauratie, metselwerk-, beton- en natuursteenherstellingen, dichtingen van kelders en funderingsversterkingen
  • Scheurinjecties, betonspuittechnieken, coatings, epoxy- en hydraulische mortels, waterdichtingsinjecties voor herstellingen van kunstwerken in tunnels
  • Rioolrelining en herstellingen met reiniging, camera-inspecties, poly-urethaan en cement afdichtingsinjecties, spuitbeton, schelpenmethode, lange relining met kous en korte buistype packervoegsaneringen
  • Milieutechnieken met deponieafdichtingen, stortsaneringen
  • Installaties en toepassingen van geluidsschermen, tunnelbekledingen, brug- en tunnelvoegen, wegdekoppersingen en sokkelondergietingen
  • Spoorwerken