Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2.

Doelstellingen voor bedrijven:

  • Kennis verwerven over de eigen CO2-uitstoot en die van de leveranciers
  • Permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen
  • Uitvoeren van de gekozen reductiemaatregelen
  • Transparant delen van de verworven kennis
  • samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Begin 2011 is de CO2-prestatieladder overgedragen van ProRail naar de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Bijkomende informatie

Extra informatie over de CO2 prestatieladder is te vinden op de website van SKAO: www.skao.nl.

CO2 prestatieladder binnen Denys Engineers & Contractors B.V.

Denys Engineers & Contractors B.V behaalde in 2014 het certificaat “CO2 prestatieladder Niveau 3” 

Certificaat CO2 Prestatieladder Niveau 3 - Denys E&C BV

Denys Engineers & Contractors B.V is in 2014 begonnen met het verwerven van kennis over de eigen CO2 uitstoot. Hiervoor werden de gegevens over het energie- en brandstofverbruik van het basisjaar 2013 in kaart gebracht.

CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2013 - basis jaar
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2014
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2014
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2015
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2015
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 1ste helft 2016
CO2-01-WP-02-D-02 Emissie inventaris rapport - Eis 3.A.1 - 2de helft 2016

Op basis van dit inzicht zijn reductiedoelstellingen op 5 en 10 jaar vastgelegd:

  • 6% CO2 reductie per € omzet tegen 2018
  • 10% reductie per € omzet tegen 2023

CO2-01-WP-04-D-01 Reductiedoelstellingen – Eis 1.B.1
Denys Engineers & Contractors B.V berekent 2x per jaar de scope 1 en 2 gerelateerde CO2-emissies.

CO2-01-WP-02-D-04 Meetplan - Eis 3.B.2
De vooruitgang wordt getoetst aan de CO2-emissiegegevens van het basisjaar 2013.

CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2014 - Eis 2.A.2

CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2015 - Eis 2.A.2

CO2-01-WP-07-D-01 Voortgangsrapport - 2016 - Eis 2.A.2

 

Denys Engineers & Contractors B.V. beschikt over een gedocumenteerd intern en extern communicatieplan. In dit plan zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, alsook de wijze waarop gecommuniceerd wordt.

CO2-01-WP-05-D-01 Communicatieplan - Eis 3.C.2
Denys Engineers & Contractors B.V. doet actief mee aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie.


CO2-01-WP-06-D-01 Lijst gekozen initiatieven - Eis 3.D.1

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 01-2014 – Eis 3.C.1

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 01-2015 – Eis 3.C.1

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 02-2015 - Tips voor energiezuinig rijden - Eis 3.C.1

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 03-2015 - Overzicht energieverbruik en CO2-emissie 1ste helft 2015 - Eis 3.C.1

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 04-2015 Aankoop van een hybride graafkraan - Eis 3.C.1

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 06-2016 Het Nieuwe Draaien

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 07-2016 Overzicht energieverbruik en CO2-emissie 2015 en 1ste helft 2016 - Eis 3.C.1

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 08-2017 Overzicht energieverbruik en CO2-emissie 2016 en doelstellingen

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 09-2017 CO2-tips en -weetjes bij het plannen van uw vakantie

Nieuwsbrief CO2 Prestatieladder 10-2017 Groene stroom op het project M+R OosteindContactgegevens Denys Engineers & Contractors B.V.

Hoofdkantoor

Adres: Darwinstraat 5
NL-2722 PX Zoetermeer
Nederland
Telefoon: +31 79 331 55 93
Fax: +31 79 331 43 04
E-mail: info@denys.com
Website: www.denys.com


QSHE-dienst

CO2 coördinator: Dhr. Kees van den Broek
Telefoon: +32 (9) 254 01 11
E-mail: info@denys.com