GWCL - Esakyere (Ghana)

Bouw van een drinkwaterzuiveringsstation, transport- en distributienetwerk