FLUXYS - Ben-Ahin/Bras

Bouw en aanleg van een aardgasvervoerleiding
ND500 HD 3.87300 HUY (Ben-Ahin) - LIBRAMONT-CHEVIGNY (Bras). Vervanging van de percelen ND300 en ND500