WATERLINK - Walem-Tisselt

Het aanleggen van een drinkwatertoevoerleiding DN1000 op het grondgebied van de gemeenten Walem, Heindonk, Heffen, Blaasveld en Tisselt