KERKFABRIEK SINT-ALDEGONDIS – Alken

Restauratiewerkzaamheden kerk - fase 1 : daken, houtconstructies en geveldelen