SCHOLEN VAN MORGEN – Vilvoorde “De Doening”

Afbraak van enkele gebouwen, verbouwing van het oude gemeentehuis, nieuwbouw van een schoolgebouw De Doening, bijhorende omgevingsaanleg, rioleringswerken en aanpassen van de nutsvoorzieningen