GRTgaz - Artère de Guyenne

Aanleg en plaatsen van een aardgasvervoerleiding ND800 en ND600.