FLUXYS - Zandhoven-Ranst

Aanleg van 2 aardgasvervoerleidingen ND500 en ND300

8.307 m DN500 waarvan:

- 3.400 m gestuurde boring (6 boringen waarvan de langste 1.200 m bedroeg) 

- 105 m persingen

- 956 m DN300