GASUNIE - Wijngaarden-Westerschelde Oost

Aanleg van een aardgasvervoerleiding tussen Wijngaarden en Westerschelde Oost

De pijpleiding loopt over een totale lengte van ongeveer 50 km in de Buisleidingenstraat. Het project omvat ook de bouw van zinkers, open kruisingen,...

- Bouwen in een bestaande tunnel ( 1.900 m)
- 8 HDD (5.400 m)
- 3 sleufloze spoorwegkruisingen (240 m)
- 8 pipe jackings (851 m)
- 31 sleufloze kruisingen (708 m)
- 7 AGI’s